Kontakt

Szkoła Języków Obcych LEXIS

00-581 Warszawa, ul Marszałkowska 2 lok. 6

tel.  +48 22/ 625 72 98, 622 25 23

www.lexis.edu.pl  – tu informacje o szkole i kursach