Kontakt

Szkoła Języków Obcych LEXIS

00-581 Warszawa, ul Marszałkowska 2 lok.

tel.  +4822/ 625 72 98, 22 625 53 86

www.lexis.edu.pl  – tu informacje o szkole i kursach