Dla użytkowników platformy e-learningowej do nauki j. angielskiego

Platforma do nauki angielskiego online pozwoli Ci na dostęp do ćwiczeń i zadań, które będą automatycznie sprawdzane. Twoje (lub całej grupy osób) wyniki i postępy w nauce może obserwować Twój nauczyciel (jeśli masz nauczyciela). Możesz odpowiednie raporty oglądać / drukować samodzielnie.  Masz dostęp do ćwiczeń General English i Business English na każdym poziomie zaawansowania. Sam decydujesz o tempie nauki ustawiając odpowiednie opcje – tu system monitoruje wykonanie założonego planu. Platforma nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania. Dostęp do platformy masz z dowolnego urządzenia mobilnego. Możesz uczyć się w domu, szkole, w podróży lub na wakacjach.